Ücretsiz Keşif Talebi
ilaçlama Servisi

Dezenfeksiyon Hizmetleri

Salgın hastalıklarla savaşabilmek için hastalık yapıcı özelliğe sahip organizma ve virüslerin yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemine dezenfeksiyon adı verilmektedir.

Günümüzde genel olarak kimyasallar kullanılarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerini insanlar çok eski tarihlerden itibaren aslında bireysel olarak uygulamakta idiler. Mesela içme sularının kaynatılması işlemi de aslında bir dezenfekte işlemidir. Ciddi bağlamda dezenfeksiyon işlemi ilk olarak 1904 yılının başında tifo salgınına karşı sodyum hipoklorit isimli kimyasal ile klorlama yapılarak başlamış ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.

Dezenfeksiyon işlemi yapılırken uygulanan yöntemleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz. Kimyasal dezenfektan kullanımı, fiziksel dezenfektanlar, radyasyon ile uygulanan dezenfeksiyon ve mekanik dezenfektanları bunların başlıcalarıdır.

En fazla kullanılan dezenfeksiyon yöntemi kimyasal dezenfektanlar kullanılarak yapılanıdır. Kimyasal dezenfektanlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi var olan çok fazla sayıda kimyasal madde olmasına rağmen, bunlar arasında etki süresi, uygulanabilirlik kriterleri ve de uygulamanın kolaylığı gibi çeşitli şartları sağlayabilen kimyasal madde sayısı oldukça sınırlıdır.